Vous êtes ici

Crédit Tambatra

Crédit Tambatra

Fampindramam-bola iarahan’ny mpamboly na mpiompy vitsivitsy

Tolotra manan-kery eny amin'ny masoivoho AccèsBanque Betafo sy AccèsBanque Analavory

Natao ho an’iza : 

Crédit Tambatra, natao ho an’ireo mpamboly sy mpiompy

Vola afaka alaina :

Mahazoa hatramin’ny 30 000 000 Ariary

Antoka :

Tsy mila manome antoka ireo mpikambana satria mifampiantoka ny mpikambana tsirairay.

Fetran’ny famerenam-bola : 3 hatramin’ny 12 volana

Tombotsoa :

- Mifampatsiahy sy miantoka ny fanajana ireo daty famerenam-bola ireo mpikambana tsirairay

-Raha tsy afaka mamerina ny anjarany ny mpikambana iray dia mifanampy ireo mpikambana mameno ny vola tsy ampy anatin’ny fotoana voafetra.

-Afaka mamerina mialoha ny anjara nosamboriny ny mpikambana iray. Tsy manala ny andraikitra maham-pikambana azy anefa izany.

 

Raha mila fanazavana fanampiny, manatòna ny masoivoho AccèsBanque Betafo na ny AccèsBanque Analavory